This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne www.otk.and.pl
OTK zostało założone w Krakowie, jest społeczno-kulturalną organizacją polskich Ormian. Celem Towarzystwa jest integracja społeczności ormiańskiej w Polsce oraz dokumentacja jej historii i kultury. Stałą forma działalności są zebrania członków połączone z prezentacją referatów o tematyce związanej z Ormianami i Armenią. Inną formą działalności OTK jest wydawanie Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, który można prenumerować. Strona zawiera wiele informacji o życiu i kulturze Ormian oraz wiele publikacji i materiałów dydaktycznych.
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
spis treści i wybrane artykuły Biuletynu OTK, możliwość przesyłania własnych plików - internetowe dyskietki
Kontakt: Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
Pl. Bohaterów Getta 16/10
30-547 Kraków
Tel.: +48 12 656 56 07
E-mail: otk@kki.net.pl