This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
National Clearinghouse for English Language Acquisition & Language Instruction Educational Programs www.ncela.gwu.edu
Wśród materiałów dostępnych on-line znajdują się pomoce dydaktyczne niezbędne w kształceniu szkolnych środowisk wielorasowych w duchu tolerancji. Wśród proponowanych narzędzi znajdują się m.in. wskazówki dotyczące postępowania w trakcie rozmów z dziećmi o przemocy. Biblioteka dysponuje również modelowymi scenariuszami zajęć o przykładowej tematyce: konflikt na Bliskim Wschodzie, cywilizacja islamu, amerykańscy Arabowie, historia i kultura Afganistanu.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: National Clearinghouse for English Language Acquisition & Language Instruction Educational Programs
2121 K Street NW, Suite 260
Washington, DC 20037
Tel.: (800) 321-6223
Fax: (800) 531-9347
E-mail: askncela@ncela.gwu.edu