This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
National Association for Multicultural Education (NAME) www.nameorg.org
Organizacja zrzesza osoby interesujące się edukacją wielokulturową. Prowadzi działalność zmierzającą do zachowania różnic kulturowych, promuje wzajemne zrozumienie, dąży do eliminacji rasizmu i dyskryminacji, buduje podstawy równości edukacyjnej, ekonomicznej, politycznej i społecznej. Jej członkami są nauczyciele, wychowawcy, przedstawiciele władz lokalnych i kół biznesu. Na stronie NAME można się zarejestrować odpłatnie jako członek tej organizacji. Na stronie można zamówić Multicultural Perspectives, kwartalnik poświęcony wielokulturowości.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
raporty, gazety, publikacje i wydawnictwa poświęcone wielokulturowości
Kontakt: NAME
733 Fifteenth Street NW
Suite 430
Washington DC. 20005
USA
Tel.: 202-628-6263
Fax: 202-628-6264
E-mail name@nameorg.org