This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Muzeum Historii Żydów Polskich www.jewishmuseum.org.pl
Strona internetowa Muzeum Historii Żydów Polskich dotyczy powstającego w Warszawie muzuem, poświęconego pamięci polskich Żydów. Prace nad utworzeniem muzeum prowadzi międzynarodowy zespół ekspertów, od 1999 r. kierowany przez dyrektora projektu muzeum Jerzego Halbersztadta. Organizacją fundującą muzeum jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Przyszłe muzeum, prowadzące na szeroką skalę działalność wystawienniczą i edukacyjną, ma stanowić uzupełnienie dotychczasowej naukowej, dokumentacyjnej i wydawniczej aktywności Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. Przesłaniem projektu Muzeum jest ukazanie dziejów Żydów na ziemiach polskich i bogactwa ich kultury oraz pomoc młodym Żydom i Polakom w burzeniu przesądów i uprzedzeń przez ukazanie prawdy o wzajemnych relacjach. Program historyczny przygotowywany jest przez zespół ekspertów - historyków z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, kierowany przez prof. Israela Gutmana z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

Pierwsze wieki życia Żydów w Polsce zostaną odtworzone w muzeum na podstawie badań historycznych. Powstaną repliki, dioramy i modele. W Polsce odnaleziono, sfotografowano i skomputeryzowano już ponad 40 tysięcy eksponatów. Kolejny etap to poszukiwania na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, Białorusi, Ukrainie, w Rosji i na świecie, a także współpraca z muzeami żydowskimi w Europie, USA i Izraelu, które posiadają wiele obiektów pochodzących z Polski lub związanych z dziejami polskich Żydów. W miejscu, gdzie stanie muzeum, był w latach 80 tych XVIII wieku kompleks koszarów artylerii konnej. Po rozbiorach, w gmachu stacjonował carski Pułk Wołyński. W 1817 r. władze rosyjskie przeznaczyły budynek na więzienie wojskowe, które później stało się częścią całego kompleksu więziennego, zwanego Gęsiówką, gdzie podczas okupacji niemieckiej urzędowała Rada Żydowska. W 1948 r., na miejscu dawnej siedziby Judenratu, wzniesiono pomnik Bohaterów Getta Warszawskiego, dłuta Natana Rappaporta. Obecnie, na pustym placu przy ulicy Anielewicza umieszczono tablicę z napisem "Tu stanie Muzeum Historii Żydów Polskich". Projekt obiektu muzealnego, autorstwa Franka O. Gehrego, podporządkowany będzie całkowicie idei tego miejsca. Centralnym punktem placu pozostanie Pomnik Bohaterów Getta.
Na stronie można znaleźć informacje o projekcie, a także krótki ilustrowany przewodnik po historii Żydów w Polsce.
Wersja językowa: polska, angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Muzeum Historii Żydów Polskich
Projekt Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
Biuro w Warszawie
ul. Jelinka 48
01-646 Warszawa
Polska
Tel: (+48 22) 833-0021
Faks: (+48 22) 832-2043
E-mail: museum@jewishmuseum.org.pl