This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) www.mrap.asso.fr
Ruch powstał w 1949 r. w celu obrony praw człowieka i przeciwdziałaniu rasizmowi. Ruch jest organizacją francuską o rozbudowanej strukturze lokalnej. W ostatnich latach skupia się szczególnie na zagadnieniu imigracji i problemie rasizmu w życiu politycznym Francji.
Na rozbudowanej stronie internetowej znajduje się szczegółowa prezentacja Ruchu i jego lokalnych komitetów, opis licznych kampanii, przydatne linki do organizacji o podobnym profilu, sprawdziany-pytania z zakresu wiedzy o rasizmie.
Wersja językowa: francuska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
artykuły na temat rasizmu we Francji i Europie, opisy kampanii prowadzonych przez Ruch.
Kontakt: Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples
43 bld Magenta 75010 Paris
Francja
Tel.: +0033 153389999
Fax: +0033 140409098
E-mail: mrap@mrap.asso.fr