This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Le Respect – ça Change l’École www.education.gouv.fr
"Le Respect – ça Change l’École" to projekt realizowany przez francuskie Ministerstwo Edukacji poświęcony walce z przemocą w szkołach i propagowaniu tolerancji wśród uczniów. Jest on wspierany przez m. in. media, transport miejski Paryża, Centrum Pompidou, federację piłki ręcznej. Każdy z uczestników projektu na swój sposób prowadzi działania na rzecz tolerancji – konkursy, plakaty, happeningi – ich metody oraz efekty akcji można prześledzić na stronie internetowej projektu. W ramach projektu organizuje się wiele konkursów – np. na najlepsze opowiadanie przeciw przemocy, najlepszą akcję o tolerancji wśród uczniów, najlepsze hasło przeciw przemocy. Sprawozdania dostępne są na stronie internetowej.
Na stronie znajduje się szczegółowa prezentacja projektu (wystąpienia Ministra Edukacji, Manifest przeciw przemocy w szkole, prezentacja organizacji uczestniczących a także innych podobnych projektów), linki do partnerów akcji, w tym do Stowarzyszenia Stop Przemocy.
Wersja językowa: francuska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
pliki video .mov prezentujące spoty telewizyjne przeciw przemocy w szkołach, propagujące tolerancję i szacunek.
Kontakt: Le Respect – ça Change l’École
Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
110 rue de Grenelle - 75357 Paris cedex 07