This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Kazachskie Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności www.bureau.kz
Jest międzynarodową pozarządową organizacją założoną przez obywateli Republiki Kazachstanu i USA. Ma związki z amerykańską organizacją „Union of Councils" posiadającą ponad 100 000 członków. Z pomocą „Union of Councils" zostały stworzone podobne biura ochrony praw człowieka w Moskwie, Sankt Petersburgu (Rosja), Kijowie (Ukraina), Mińsku (Białoruś) i Biszkeku (Kirgistan). Do głównych celów Kazachskiego Międzynarodowego Biura Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności należą:
· tworzenie sieci ochrony prawnej pozwalającej na bezustanne kontrolowanie przestrzegania praw człowieka w Kazachstanie i innych krajach byłego ZSRR

· zbieranie i upowszechnianie informacji o przykładach naruszania praw człowieka, wywieranie wpływu na rządzących w celu rozwiązania konkretnych problemów w obszarze ochrony praw człowieka
Wersja językowa: rosyjska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Республика Казахстан 480012, г. Алматы, ул. Гоголя 35, оф. №51, №50
Тел: (3272) 63-94-61, 63-94-50
Тел/факс: (3272) 63-94-61
E-mail: omaz@omaz.almaty.kz, omaz@omaz.samal.kz