This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism sicsa.huji.ac.il
SICSA jest częścią Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Zajmuje się gromadzeniem i rozpowszechnianiem wiedzy pomocnej w zrozumieniu zjawiska antysemityzmu. SICSA prowadzi badania nad antysemityzmem, skupiając się na relacjach między ludnością żydowską i innymi społecznościami, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Centrum realizuje projekty czerpiące ze zdobyczy nauk historycznych, ekonomicznych, politycznych, psychologii, literatury i sztuki.
Ważną częścią strony jest obszerna baza bibliograficzna (The Felix Posen Bibliographic Project on Antisemitism). Zawiera obecnie około 40 000 pozycji i jest stale rozbudowywana.
Istotnym przedsięwzięciem Centrum jest ACTA (Analisys of Current Trends In Antisemitism), czyli badanie najnowszych form antysemityzmu. ACTA bada te zjawiska także na poziomie zmian lokalnych oraz wpływu na opinię publiczną, sztukę, media czy ruchy polityczne.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
1. Anitsemitism International: sicsa.huji.ac.il/antisemitismint.pdf (coroczna publikacja omawiająca m. in. najnowsze światowe badania antysemityzmu)
2. ACTA - abstrakty tekstów i analiz: sicsa.huji.ac.il/actatxt1.html
3. Roczne raporty i newslettery do 2000 r.: sicsa.huji.ac.il/newslet.html
4. Artykuły dyrektora SICSA prof. Roberta Wistricha: sicsa.huji.ac.il/wistrich.html
Kontakt: The Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism
The Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus
91905 Jerozolima
Izrael
Tel: 972-2-5882494
Fax: 972-2-5881002
E-mail: msgros@mscc.huji.ac.il