This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Hatikvah www.nadzieja-hatikvah.org
Polsko-Izraelskie Towarzystwo Nadzieja - Hatikvah zostało założone jesienią 2000 roku przez studentów i pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Hatikvah działa także jako studenckie koło naukowe, przy Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Głównym celem Towarzystwa jest propagowanie wszechstronnych kontaktów pomiędzy społeczeństwami, organizacjami społecznymi i naukowymi z Polski i Izraela oraz mniejszością żydowską w Polsce. Ważnym celem działalności Hatikvah jest także walka z uprzedzeniami na tle rasowym i etnicznym wśród młodych ludzi w Europie, a w szczególności wśród młodzieży Wrocławia, oraz zapoznawanie młodych ludzi z kulturą i historią mniejszości. Inne pola zainteresowań Towarzystwa to: historia Żydów w Europie i w Polsce, Państwo Izrael, stosunki polsko-izraelskie i polsko-żydowskie oraz edukacja międzykulturowa. Działalność Towarzystwa opiera się na organizacji i uczestnictwie w otwartych dyskusjach, spotkaniach i wykładach, międzynarodowych seminariach młodzieżowych, pracy społecznej, warsztatach dla studentów oraz wyjazdach stypendialnych. Towarzystwo wydaje także czasopismo pt. "Hatikvah", ukazujące się dwa razy w semestrze akademickim.
Do najważniejszych projektów stowarzyszenia należą:
· cykl wykładów "Mniejszości narodowe w Polsce i na świecie",
· wydawanie "Hatikvah" – czasopismo, 32 strony, nakład 300 egzemplarzy, ISSN 1730-6574,
· współpraca z MENiS w sprawie wymiany młodzieży z Izraelem,
· "Edukacja pokojowa" - kurs szkoleniowy dla osób prowadzących zajęcia z edukacji międzykulturowej,
· "Kolorowa tolerancja" - zamalowywanie napisów antysemickich, rasistowskich w mieście,
· Wolontariat - praca młodzieży z różnych krajów na cmentarzach żydowskich i w miejscach pamięci.
Wersja językowa: polska, angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Polsko-Izraelskie Towarzystwo Nadzieja-Hatikvah
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Polska
E-mail: kontakt@nadzieja-hatikvah.org