This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Future www.future.ngo.pl
Future znaczy przyszłość i z myślą o niej powstała ta strona internetowa. Można na niej znaleźć rozważania na temat takich pojęć jak: tolerancja, szacunek, dialog. Na stronie znajdują się materiały edukacyjne lub odnośniki, które mogą być pomocne nauczycielom w nauczaniu o tolerancji, wielokulturowości, a także informacje o interesujących wydarzeniach, inicjatywach, pomysłach, które mają na celu promowanie idei tolerancji, dialogu kultur, aktywnie przeciwstawiają się ksenofobii i rasizmowi. Na stronie znaleźć można przykłady działań, najnowsze wiadomości, galerię – wszędzie można zgłosić własne propozycje, dodać informację, podzielić się swoimi opiniami. Punktem wyjścia do powstania Future stały się projekty realizowane w ramach "Dialogu dla przyszłości", dwuletniego programu finansowanego przez amerykańską Fundację Forda, wspierającego cenne inicjatywy propagujące ideę dialogu – zwłaszcza polsko-żydowskiego. Strona znajduje się na serwerze dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl.
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
Możliwość wymiany pomysłów, zdobycia partnerów, wolontariuszy, zamieszczenia swojej oferty współpracy. Znajdują się tu opisy projektów godnych wsparcia. Można też zgłosić swój projekt wymagający finansowania.
-informacje o konkursach.
-Encyklopedia mniejszości narodowych.
-wyniki badań CBOS:
-Raport CBOS: Polacy wobec zbrodni w Jedwabnem.
-Raport CBOS: Polacy wobec zbrodni w Jedwabnem – przemiany społecznej świadomości.
-Raport CBOS: Polacy - Żydzi.
-Raport CBOS: Stereotyp Polaka i Europejczyka.
-Raport CBOS: Dystans społeczny czy tolerancja i otwartość? Postawy wobec wyznawców prawosławia, protestantyzmu, judaizmu i islamu.
-Raport CBOS: Polacy o pojednaniu z Niemcami i Ukraińcami.
-Raport CBOS: Stosunek Polaków do innych narodów, Historia a stereotypy narodowe, Nasi sąsiedzi w oczach studentów.
-Materiały edukacyjne dla nauczycieli:
-Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki.
-Teaching Tolerance - kampania amerykańska, adresowana głównie do nauczycieli.
-Materiały edukacyjne, linki, porady innych nauczycieli, nowości, bieżące wiadomości (po angielsku).
-Tolerance in films - Lista światowych filmów dotyczących zagadnień tolerancji, stworzona z inicjatywy UNESCO, jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli.
-Nauczanie historii poprzez dialog interkulturowy. Materiał udostępniony przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Pochodzi z książki „Nauczanie historii na terenach mieszanych etnicznie" zawierającej materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w Opolu we wrześniu 1999 roku (PDF).
-Wybrane problemy regionalnego podręcznika do nauczania historii. Materiał znajduje się na stronie dzięki uprzejmości Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Pochodzi z książki „Nauczanie historii na terenach mieszanych etnicznie", zawierającej materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w Opolu we wrześniu 1999 roku.
Kontakt: E-mail: klarak@filantropia.org.pl