This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Fundacja R. Laudera w Polsce www.lauder.pl
Do zadań Fundacji należy objęcie programami edukacyjnymi osób pochodzenia żydowskiego, co realizowane jest poprzez otwieranie szkół żydowskich oraz organizowanie (dwa razy do roku) obozów edukacyjnych, odbywających się w różnych częściach Polski.
Główne projekty prowadzone w Polsce przez Fundację Ronalda S. Laudera to:
· Przedszkole Społeczne Fundacji Laudera; ul. Wawelberga 10, 01-188 Warszawa, tel.: (22) 826 63 30,
· Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 94 oraz Gimnazjum Nr 22 Lauder Morasha; ul. Wawelberga 10, 01-188 Warszawa; tel.: (22) 862 63 30; fax: (22) 862 63 29, e-mail: laudermorasha@yahoo.com,
· Szkoła Podstawowa Lauder Etz we Wrocławiu; ul. Jana Pawła Włodkowica 5, Wrocław,
· Centrum Edukacyjne im. Mojżesza Shorra w Warszawie, ul. Twarda 6; 00-104 Warszawa; tel: 022-620 34 96; fax: 022-652 21 62. Oferuje kurs języka hebrajskiego, adresowany do polskiego ucznia, składający się z trzech części, z których każda zawiera 10 lekcji zakończonych lekcją powtórzeniową. Kurs odpowiada półrocznemu, intensywnemu kursowi nauki języka hebrajskiego, organizowanemu przez Ulpan w Izraelu,
· Fundacja Ronalda S. Laudera, Biuro i Centrum Młodzieżowe w Gdańsku, ul. Partyzantów 7; 80-254 Gdańsk; tel.: (58) 344 05 02,
· Centrum Edukacyjne i klub młodzieżowy Fundacji Ronalda Laudera w Łodzi; ul. Narutowicza 24; skr.pt.204; 90-950 Łódź; tel/fax: 42 6301450; E-mail: lodzlauder@pai.net.pl,
· Genealogiczny Projekt Fundacji Ronalda S. Laudera (w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie); ul. Tłomackie 3/5; 00-090 Warszawa; tel.: (22) 827 92 21; fax: (22) 827 18 43 www.jewishgen.org,
· Jesziwa Pardes Lauder w Krakowie: www.pardes.pl,
· Miesięcznik "Midrasz".
Fundacja przygotowuje co roku Dni Książki Żydowskiej, które odbywają się jesienią, organizuje szabaty i święta. Na stronie internetowej można znaleźć przewodniki i informatory w formacie pdf. Obecnie dostępne są "Informator Purimowy" i "Przewodnik Pesachowy".
Wersja językowa: polska, angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Fundacja R. Laudera
ul. Twarda 6
00-104 Warszawa
Tel.: (48-22) 652 21 50
Faks: (48-22) 652 21 52
E-mail: lauder@jewish.org.pl