This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Fundacja Pogranicze www.pogranicze.sejny.pl
Fundacja Pogranicze powstała w maju 1990 roku. W styczniu 1991 roku wojewoda suwalski powołał do życia „Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" z siedzibą w Sejnach. Część działań realizowanych przez Pogranicze ma charakter codziennej, ciągłej pracy: Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, Klasa Dziedzictwa Kulturowego, Teatr Sejneński, Kapela Klezmerska, Galeria „Papuciarnia" i Wydawnictwo Pogranicze. Inne działania mają charakter cyklicznych projektów realizowanych raz lub kilka razy w roku: Człowiek Pogranicza, Pamięć Starowieku, Spotkanie Innego, Środkowoeuropejskie Forum Kultury, Cygańska Wioska Artystyczna, Europejska Szkoła Pogranicza, Otwarte Regiony Europy Środkowo-Wschodniej, Camera Pro Minoritate i Café Europa.
Fundacja przywiązuje dużą wagę do edukacji, starając się uczynić z niej istotną część działalności kulturalnej. W oparciu o Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza wydawane jest pismo „Krasnogruda" oraz książki z serii „Biblioteka Krasnogrudy". Pogranicze prowadzi europejski program edukacyjny dla młodzieży szkół średnich, którego celem jest pogłębianie wiedzy na temat Suwalszczyzny, z uwzględnieniem jej zróżnicowania narodowościowego i religijnego.
Wersja językowa: polska, angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
książka „Sąsiedzi" Jana Tomasza Grossa w formacie .pdf (2,29MB). Księgarnia internetowa wydawnictwa Fundacji
Kontakt: Fundacja Pogranicze
Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"
ul. Piłsudskiego 37
skr.poczt. 15
16-500 Sejny
Polska
Tel./fax: +48 87/516 27 65
Biuro Fundacji:
ul. Kościuszki 71
skr.poczt. 36
16-400 Suwałki
Tel./fax: +8 87/565 03 69
E-mail: fundacja@pogranicze.sejny.pl,
osrodek@pogranicze.sejny.pl,
centrum@pogranicze.sejny.pl