This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
MacArthur Foundation (Fundacja MacArthura) www.macfound.ru
Fundacja MacArthura przyznaje pomoc finansową w formie grantów w ramach następujących programów: międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, ludność i zdrowie reprodukcyjne, wyzwania globalne oraz programu dotyczącego globalnego bezpieczeństwa (Program on Global Security and Sustainability), mającego na celu promowanie pokoju na świecie, zdrowych ekosystemów, odpowiedzialnego macierzyństwa, kontroli narodzin oraz ochrony praw człowieka. Celem organizacji jest również poprawa stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Rosją.
Fundacja rozpoczęła swoją działalność w Federacji Rosyjskiej i krajach byłego ZSRR w 1992 roku. Fundacja wspiera niezależne badania i kreatywne podejście do spraw społecznych poprzez przyznawanie dotacji.
Fundacja MacArtura w ramach Program on Global Security and Sustainability przyznaje dotacje na badania (Research and Writing) w następujących dziedzinach: prawa człowieka, wolności obywatelskie, prawa ekonomiczne i społeczne, prawa kobiet i mniejszości, wpływ zmian gospodarczych na sytuację kobiet i mniejszości, brak poszanowania praw człowieka, równouprawnienie kobiet i mniejszości, wprowadzenie prawnej ochrony praw człowieka, rozwój kultury prawnej.
Wersja językowa: rosyjska, angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Фонд Джона Д. И Кэтрин Т. Макартуров
Россия, Москва, 121069,
Хлебный переулок 8, этаж 2
Tel.: (7-095) 737-0015
fax: (095) 956-63-58, (7-503) 956-63-58
E-mail: moscow@macfound.org