This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Fundacja Krzyżowa www.krzyzowa.org.pl
Fundacja jest niezależną instytucją pozarządową, która za cel postawiła sobie działalność na rzecz tolerancyjnego współistnienia narodów, grup społecznych i jednostek. W ramach organizacji działa Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży prowadzący działalność pedagogiczną, której celem jest zbliżanie do siebie młodzieży pomimo różnic językowych czy światopoglądowych. Dom działa w Krzyżowej od początku lat 90-tych. Projekt Akademia Europejska w Krzyżowej jest skierowany do dorosłych, w jego ramach prowadzone są szkolenia i warsztaty dla różnych grup zawodowych i społecznych. Zadaniem Akademii jest budowanie wspólnot integrujących ludzi o różnych światopoglądach, różnych wyznań i opcji politycznych. Akademia organizuje międzynarodowe konferencje poświęcone zagadnieniom społecznym, politycznym i kulturalnym współczesnej Europy, służącym głównie porozumieniu polsko-niemieckiemu i tworzącym forum dialogu pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy. Trzeci ważny projekt to „Miejsce Pamięci". Najważniejszym zadaniem jest przedstawienie ruchu oporu i odwagi cywilnej w różnych okresach historii współczesnej oraz inspirowanie odwiedzających Krzyżową gości do refleksji nad historią. Dzięki akcji „Miejsce Pamięci" Fundacja chce przyczynić się do rozbudzenia wspólnej europejskiej świadomości historycznej. Strona zawiera imponującą ofertę edukacyjną dla nauczycieli i młodzieży, umożliwia uczestniczenie w konferencjach i warsztatach.
Wersja językowa: polska, angielska, niemiecka
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
informacje dotyczące Podyplomowego Studium dla Nauczycieli „Zrozumieć Europę", Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze, informacje o publikacjach Fundacji Krzyżowa, Akademia Europejska
Kontakt: Fundacja Krzyżowa
Krzyżowa 7
58-112 Grodziszcze
Tel: +48 74 85-00-300
Faks: +48 74 85-00-305
E-mail: mdsm@krzyzowa.org.pl

Biuro we Wroclawiu:
EUROPEUM
ul. Kazimierza Wielkiego 27
50-069 WROCLAW
Tel.: +48 71 371 44 00
Faks + 48 71 371 44 01
E-mail: krzyzowa@krzyzowa.org.pl