This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Fundacja Forum Dialogu Między Narodami www.dialog.org.pl
Celem Fundacji jest upowszechnianie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyły historię, tradycję i kulturę Polski. Fundacja pragnie, przybliżając nie zawsze znaną przeszłość miasta i regionu, przyczynić się do stworzenia warunków do współżycia bez stereotypów, uprzedzeń i obaw. W edukacyjnej sferze swojej działalności Fundacja stara się kłaść nacisk na pracę z młodzieżą. Priorytetowe traktowanie projektów skierowanych do młodzieży motywowane jest przeświadczeniem, iż jest to grupa najbardziej chłonna i otwarta na tego typu przedsięwzięcia. Realizowane są między innymi takie projekty edukacyjne jak: cykl "Spotkania na pograniczu"- zapoznanie mieszkańców Śląska z kulturą i problematyką poszczególnych mniejszości narodowych, warsztaty "Tolerancja" - w formie dwudniowych sesji wyjazdowych, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Zajęcia polegają w większości na prowadzeniu gier symulacyjnych, testów i psycho-zabaw przybliżających młodzieży tematykę tolerancji, genezy i funkcjonowania stereotypów oraz życia w wielokulturowym społeczeństwie. Ciekawą inicjatywą była sesja naukowa w 60-tą rocznicę Nocy Kryształowej, poświęcona historii Żydów na Śląsku. Strona zawiera rozbudowaną ofertę edukacyjną skierowaną do młodzieży i nauczycieli, jak również wiele odnośników do innych polskich stron zajmujących się tolerancją i edukacją wielokulturową.
Wersja językowa: polska, angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
możliwość udziału w projekcie "Dialog polsko-żydowski" dla uczniów i nauczycieli, forum dyskusyjne w języku angielskim
Kontakt: Forum Dialogu Między Narodami
ul. Senatorska 36/18
00-095 Warszawa
Tel./fax: +48 22 827-22-07
E-mail: forum@dialog.org.pl