This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
European Centre for Minority Issues (ECMI) www.ecmi.de
ECMI zostało założone w 1996 roku przez rządy Danii, Niemiec i Szlezwik-Holsztynu. Centrum prowadzi badania praktyczne, dostarcza informacji i dokumentacji oraz porad dotyczących relacji z mniejszościami w Europie. Obsługuje zarówno organizacje rządowe, międzrządowe, jak i media, uniwersytety i grupy mniejszościowe. Trzon działalności ECMI to monitorowanie, analizowanie oraz przedstawianie rozwiązań napięć etnicznych i potencjalnych konfliktów w całej Europie. Działalność ECMI skupia się na trzech zagadnieniach: 1. ocena oraz perspektywa dalszego rozwoju uniwersalnych, regionalnych, bilateralnych i narodowych standardów, które mogą przyczynić się do konsolidacji rządów demokratycznych opartych na różnorodności etnicznej i prawach człowieka (w tym porównanie standardów UE i krajów kandydujących); 2. sprawy związane z procedurami wdrażania i mechanizmami tych standardów; 3. prace nad konstruktywnym rozwiązywaniem konfliktów, w tym pomoc w wysiłkach podejmowanych na arenie międzynarodowej dzięki stałym kontaktom z lokalnymi protagonistami w punktach zapalnych Europy.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
Linki do projektów, katalogu biblioteki oraz publikacji: www.ecmi.de/doc/info_links.html, ECMI - katalog biblioteki ecmidb.aboutmedia.de, publikacje: www.ecmi.de/doc/public.html. Linki do projektów ECMI mających swe niezależne strony: JEMIE - Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, The Consortium of Minority Resources (COMIR), Electronic Map of Ethnopolitical Conflict, Carnegie Project on Complex Power-Sharing and Self-Determination
Kontakt: ECMI
Schiffbrücke 12
D 24939 Flensburg
Niemcy
Tel.: +49 (0) 4 61 - 1 41 49 - 0
Fax: +49 (0) 4 61 - 1 41 49 - 19
E-mail: info@ecmi.de