This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Amcha. Israeli Centers for Holocaust Survivors and the Second Generation www.amcha.org
"Amcha" to słowo, dzięki któremu Żydzi rozpoznawali się po czasach Zagłady. Organizacja, która działa pod tą nazwą w Izraelu, stanowi sieć wsparcia dla rodzin i osób ocalonych. Tworzą ją psycholodzy, pedagodzy i pracownicy socjalni, którzy skupiają się w swej pracy na psychicznych skutkach doświadczeń związanych z Holocaustem (Post-Traumatic Stress Disorder). Post-Traumatic Stress Dosorder jest więc głównym tematem strony internetowej AMCHA, jak i licznych publikacji wydawanych przez tę organizację.

Strona zawiera bardzo obszerną bibliografię książek i artykułów o PTSD oraz o Ocalonych z Holocaustu (szczególnie o losach dzieci), a także o następnym pokoleniu, żyjącym ze spuścizną Holocaustu. Część materiałów można ściągnąć w postaci dokumentów Word lub zakupić.

Witryna oferuje także szczegółowy kalendarz konferencji wraz z możliwością zgłoszenia uczestnictwa. Zawiera działy służące poszukiwaniom krewnych i informujące o możliwościach odzyskania majątku czy dzieł sztuki, straconych podczas wojny.
Wersja językowa: angielska, hebrajska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: AMCHA Center
P.O. Box 2930
Jerusalem 91029
Israel
Tel.: 972-2-6250634
Faks: 972-2-625-0669
E-mail: amcha@amcha.org