This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Centrum im. M. Anielewicza www.centrum-anielewicza.uw.edu.pl
Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza powstało w 1990 r. na mocy umowy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Fundacją Jacka Fliderbauma. Obecnie funkcjonuje jako zakład w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Twórcą Centrum im. Anielewicza jest prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski, który kierował nim do przejścia na emeryturę w 2001 r. Obecnie pracami Centrum kieruje dr Jolanta Żyndul. Centrum prowadzi zajęcia zarówno dla studentów historii, jak i studentów innych kierunków, zainteresowanych zagadnieniami historii i kultury Żydów polskich. W 2001 r. został stworzony blok tematyczny "Historia Żydów Polskich", który stanowi jedną z oferowanych w Instytucie ścieżek specjalizacyjnych dla studentów starszych lat. Centrum organizuje objazdy naukowe. Cyklicznie odbywają się tu także seminaria naukowe dla historyków i badaczy, zainteresowanych dziejami Żydów polskich. 8 maja 2003 r. Centrum zorganizowało I Dzień Żydowski na Uniwersytecie Warszawskim - imprezę mającą na celu propagowanie historii i kultury żydowskiej. W 2001 r., dzięki inicjatywie prof. Antoniego Kruszewskiego i Isaaca Kotkowskiego, przy Centrum powstał Fundusz im. Ireny Grabowskiej-Kruszewskiej i Enty Marmelstein-Kotkowskiej dla dofinansowania publikacji młodych historyków i studentów.

Od roku akademickiego 2003/2004 Centrum im. Anielewicza Instytutu Historycznego UW zaprasza do uczestnictwa w Podyplomowym Studium Historii i Kultury Żydów w Polsce. Studium adresowane jest do nauczycieli historii oraz języka polskiego, muzealników i archiwistów, pracowników instytucji kulturalnych, którzy w swojej pracy zawodowej stykają się z problematyką żydowską oraz tych wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje wiadomości w tej dziedzinie.
Wersja językowa: polska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Centrum im. M. Anielewicza
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa