This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
European Network Against Racism www.enar-eu.org
Do powstania ENARu przyczyniły się prace związane z Europejskim Rokiem Walki z Rasizmem (1997). W okresie marzec – wrzesień 1998 ponad 600 organizacji pozarządowych zaangażowanych było w konsultacje na poziomie narodowym i europejskim dotyczące możliwości powołania oraz roli i funkcjonowania takiej sieci. Ich wynikiem stało się utworzenie ENAR ze wspólnym programem działania. ENAR stwarza obowiązek uznania przez organizacje pozarządowe wymiaru europejskiego w walce z rasizmem. Jest to równocześnie forum umożliwiające wymianę informacji oraz wpływanie na rozwiązania polityczne w Unii Europejskiej poprzez różnorakie kampanie.
ENAR prowadzi walkę z rasizmem, ksenofobią oraz dyskryminacją na tle religijnym; promuje równe traktowanie obywateli UE i państw trzecich; dąży do łączenia inicjatyw lokalnych z europejskimi oraz wyeliminowania rasistowskich elementów z ustawodawstwa europejskiego dotyczącego polityki migracyjnej; działa na rzecz zrozumienia i docenienia różnorodności kulturowej, etnicznej i rasowej.
Wersja językowa: 11 oficjalnych języków UE
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
yes
Kontakt: ENAR
43 rue de la Charité
B-1210 Brussels
Tel.: +32 2 229 35 70
Fax: +32 2 229 35 75
E-mail: info@enar-eu.org