This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Équality, PEE Comenius Action 1, 1996-1999 www.ping.be/equality
Strona poświęcona jest projektowi "Equality" realizowanemu w latach 1996-99 w ramach programu europejskiego "Comenius". "Equality" zakładał badanie młodzieży w wieku 16-20 lat odnośnie równości szans chłopców i dziewcząt metodą kwestionariuszową. Próbę badawczą stanowili uczniowie z zawodowych szkół średnich w Belgii, Szwecji, Włoszech i Hiszpanii (po 300 z każdego kraju). Uczniowie aktywnie uczestniczyli w projekcie i analizie danych. Koordynatorem badania było Technikum (College Technique) Saint-Henri w Mouscron w Belgii.
Na stronie internetowej znajdziemy opis poszczególnych etapów projektu, duży wybór francuskich linków internetowych m. in. na temat równości szans, edukacji poprzez internet, prezentacje uczestników projektu, programów Comenius i Socrates.
Wersja językowa: francuska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
Fragmenty pracy magisterskiej na temat sytuacji kobiet w Belgii (doc). Strona zawiera opis wszystkich etapów projektu, metodologię od tworzenia pytań do kwestionariusza do interpretacji wyników dla Belgii i Hiszpanii (plik .zip) - przydatne w podobnych projektach.
Kontakt: College Technique Saint-Henri
Avenue Royale, 50
7700 Mouscron
Belgia
E- mail: st.henri@skynet.be