This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Search for Common Ground. The European Center for Common Ground www.sfcg.org
Search for Common Ground (SCG) to organizacja pozarządowa zatrudniająca ponad 360 pracowników działających na 4 kontynentach, w 14 lokalnych biurach. Jej działalność skupiona jest wokół zapobiegania powstawaniu konfliktów na tle etnicznym, środowiskowym oraz ekonomicznym oraz wypracowywania modeli ich pokojowego rozwiązania. Specyfiką działalności SCG jest jej decentralizacja. Pracownicy działają w konkretnym miejscu, poznając społeczności lokalne, posługując się ich językiem. Praca w takich krajach jak np. Macedonia - o dużym natężeniu konfliktów i sporów, ale nierozprzestrzenianej agresji, jak i w krajach, gdzie doszło do krwawych walk, jest dla SCG równie istotna.
SCG jest organizatorem ogromnej ilości wydarzeń kulturalnych i artystycznych w wielu krajach, przyznaje własną nagrodę Common Grounds Awards, jest producentem radiowym i telewizyjnym oraz organizuje szkolenia dla dziennikarzy
Organizacja szkoli młodych liderów poszczególnych społeczności. Dzięki temu może wykorzystać ich potencjał w procesie pojednania i rozwiązywania sporów. Liderzy prowadzą zakrojone na szeroką skalę projekty telewizyjne, radiowe oraz internetowe, które mają uzupełniać działalność SCG. Organizacja publikuje i wspomaga prace nad artykułami, wydaje książki, raporty, prowadzi badania społeczne. Strona zawiera również zbiór narzędzi do pracy na rzecz zapobiegania oraz rozwiązywania konfliktów.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
www.sfcg.org/act2.cfm?locus=toolbox
Kontakt: Search For Common Ground
1601 Connecticut Avenue, NW Suite 200
Washington, DC 20009-1035
USA
Tel.: +1 202 265 4300
Fax: +1 202 232 6718
E-mail: search@sfc.org