This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Curry School, Virginia University curry.edschool.virginia.edu
Na stronie można znaleźć podręcznik nauczania o wielokulturowości dostępny on-line, jak również prezentacje innych tego typu podręczników, wskazówki dla nauczycieli, możliwość czatów na tematy edukacji multikulturalnej, bardzo dobrze opracowaną listę amerykańskich stron internetowych, prezentujących podobne treści.Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
Liczne artykuły dotyczące nauczania wielokulturowości
Kontakt: curry.edschool.virginia.edu/go/multicultural