This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Centrum Kultury i Dialogu (CKD) www.ignatianum.edu.pl/centrum
Celem prowadzonego przez Jezuitów CKD jest tworzenie duchowej i fizycznej przestrzeni dla wszelkich działań, zmierzających do wzajemnego zbliżenia kultur. Centrum dąży do kreowania prawdziwego dialogu, który - w oparciu o wszechstronną akceptację - prowadziłby do wzajemnego wzbogacania się i narodzin nowej kultury. CKD organizuje różnorodne sympozja i wykłady, których zapisy (także dźwiękowe) dostępne są na stronach internetowych. Istnieje także możliwość zamawiania publikacji książkowych. CKD wspomaga ponadto prace kilku instytucji, działających przy krakowskim Kolegium Jezuitów i prowadzi działalność naukową we współpracy z Wyższą Szkołą Filozoficzno-Pedagogiczną w Krakowie.


Wersja językowa: polska, angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
Wykłady, odczyty, referaty, nagrania, teksty z prasy i publikacje książkowe
Kontakt: Centrum Kultury i Dialogu
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
Polska
Tel.: +48 12 4294416
Faks: +48 12 4295003
E-mail: centrum@jezuici.krakow.pl