This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Association mondiale pour l'école instrument de paix (EIP) www.eip-cifedhop.org
EIP to światowa organizacja pozarządowa powstała w 1967 r. w Genewie, która działa na rzecz pokoju i upowszechniania praw człowieka. EIP kładzie nacisk na szczególną rolę szkoły i podejmuje działania w celu uświadomienia organom władzy i opinii publicznej konieczności edukacji w tym zakresie. Promuje tolerancję, fundamentalne prawa i wolności, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, prawo do edukacji. EIP w 1984 r. stworzyło centrum edukacji o prawach człowieka (Centre International de Formation aux Droits de l'Homme et la Paix - CIFEDHOP), które organizuje sesje międzynarodowe i regionalne przeznaczone dla nauczycieli. Posiada 36 sekcji narodowych między innymi w Słowenii, Słowacji, Litwie i Rosji (brak komitetu polskiego). Ma status konsultacyjny przy UNESCO i Radzie Europy.
Strona EIP jest niezwykle rozbudowana - stanowi kopalnię wiedzy o prawach człowieka, szczególnie prawie do edukacji, rozwoju świata, globalizacji, dialogu między kulturami. Oprócz wielu raportów, artykułów i opracowań strona zawiera bogaty zestaw linków o powyższej tematyce. Istnieje możliwość wyszukiwania dowolnego zagadnienia.
Wersja językowa: francuska, angielska (niepełna), hiszpańska (niepełna)
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Association mondiale pour l'école instrument de paix (EIP)
5, rue de Simplon
1207 Genewa
Szwajcaria
tel (41-22) 735 24 22
fax (41-22) 735 06 53
E-mail: eip-cifedhop@vtxnet.ch, cifedhop@mail-box.ch