This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Anti-Rassismus-Informations-Zentrum (ARiC) www.aric.de
ARiC zajmuje się dostarczaniem informacji, wysyłaniem materiałów, organizowaniem warsztatów i konferencji, spotkań dla grup szkolnych, uczestników różnych seminariów oraz przedstawicieli prasy, a przede wszystkim rozbudową i rozpowszechnianiem bazy danych AriCbase, stworzonego na wzór bazy danych ARiC Rotterdam - zawiera on około 20 000 tytułów, w tym literaturę fachową, broszury, kasety video i artykuły prasowe oraz około 3000 adresów organizacji antyrasistowskich i międzykulturowych.


Wersja językowa: niemiecka, angielska, polska, francuska, rosyjska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: ARiC BERLIN e.V
Chauseestrasse 29
D-10115 Berlin
Germany
Tel.:+49 30 30 87 99-0
Faks:+49 30 30 87 99-12
E-mail: aric@aric.de