This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Alliance for Tolerance and Freedom www.alliancefortolerance.org
Alliance for Tolerance and Freedom (Przymierze na rzecz tolerancji i wolności) prowadzi swoją działalność od 1996 roku. Na stronie opisane są projekty realizowane przez organizację. Ponadto witryna zawiera bazę przydatnych adresów stron internetowych.

Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Alliance for Tolerance & Freedom
P.O. Box 5211
Lancaster, PA 17606-5211
Tel.: 717-627-7180
E-mail: freedom4@dejazzd.com