This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
LICRA - Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme www.licra.org
LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme (Międzynarodowa Liga Walki z Rasizmem i Anysemityzmem) to organizacja walcząca z przejawami rasizmu, antysemityzmu, nietolerancji i ksenofobii. Wspiera ona ofiary reżimów niedemokratycznych, antysemityzmu i rasizmu. LICRA zajmuje się ponadto aktualnymi problemami współczesnego społeczeństwa, takimi jak dyskryminacja w pracy czy sytuacja młodych ludzi z grup nieuprzywilejowanych. Prowadzi również kampanię zwalczania rasizmu w internecie.
Jednostką organizacyjną Ligi jest m.in. sekcja LICRA Jeunes (Młodzi), której twórcami i odbiorcami są osoby w wieku 16 - 30 lat oraz dział LICRA Sport, zajmująca się rasizmem w sporcie.
Organizacja wydaje ciekawą gazetę "Le droit de vivre", poświęconą problemom mniejszości etnicznych oraz ludności prześladowanej.
Na stronach znaleźć można wiele informacji na temat antysemityzmu we Francji i na świecie. LICRA Assistance udziela praktycznych wskazówek, co należy robić, gdy padamy ofiarą dyskryminacji. Strona zawiera również linki do pokrewnych organizacji.
LICRA posiada oddziały w Kanadzie, Belgii i w Szwajcarii, Austrii, USA i Luksemburgu.
Wersja językowa: francuska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: LICRA - Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme
42 rue du Louvre
75001 Paris
Tel.: 0145 08 08 08
Fax: 0145 08 18 18
E-mail: licra@licra.org