This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier (IRP) www.irp.uni-trier.de
Institut für Rechtspolitik to organizacja, która stawia sobie za cel wspieranie rozwoju praw człowieka m.in. poprzez systematyczny monitoring oraz dokumentację wydarzeń na scenie niemieckiej oraz międzynarodowej, przygotowywanie dyskusji od strony naukowej oraz nadzór nad forum dyskusyjnym (Bitburger Gespräche), a także organizację różnych wykładów i konferencji. IRP zajmuje się zarówno teoretyczną, jak i praktyczną stroną wybranych dziedzin prawa, rozpowszechnia liczne materiały dotyczące danej tematyki oraz dysponuje bogatymi zbiorami w ramach biblioteki Uniwersytetu w Trierze.

Wersja językowa: niemiecka
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier
Im Treff 24, 54296 Trier
Tel.: +49 (0) 651/ 201- 3443
Fax: +49 (0) 651/ 201- 3857
E- mail: info@irp.uni-trier.de