This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Zentrum für Antisemitismusforschung (ZFA, Centrum Badań Antysemityzmu) www.tu-berlin.de/~zfa/
Centrum do Badań Antysemityzmu to działająca przy berlińskim Technische Universität instytucja naukowa, która od ponad 20 lat zajmuje się problematyką uprzedzeń. Ramy zainteresowań badawczych wyznacza historia konfliktów pomiędzy Żydami a innymi grupami etnicznymi oraz Holokaust, jednak jest to jedynie punkt wyjścia do znacznie szerszych analiz. Część projektów Centrum dotyczy obszaru Europy Środkowo-Wschodniej; zorganizowano m.in. cykl konferencji poświęcony problematyce uprzedzeń w poszczególnych krajach regionu. ZFA przygotowuje również liczne konferencje, pokazy i wystawy, stawiając sobie za cel wpływanie na postawy ludzi oraz poszerzanie świadomości obywatelskiej.

Wersja językowa: niemiecka
News: nie
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Zentrum für Antisemitismusforschung
Technische Universität
Ernst-Reuter-Platz 7
10587 Berlin
Niemcy