This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Forum 18 www.forum18.org
Początkowo Forum 18 ograniczało zasięg działania do krajów byłego ZSRR, a w dalszej kolejności opublikowało raporty na temat krajów takich jak Birma, Laos, Mongolia, Korea Północna, Chiny i Wietnam.
Forum 18 ma swoją siedzibę w Oslo, w Norwegii i zajmuje się promowaniem poszanowania wolności wyznania dla wszystkich, na podstawie Artykułu 18 Deklaracji Praw Człowieka. Główne założenia Artykułu 18 to: prawo do wiary, kultu i dawania świadectwa, prawo do zmiany swojego wyznania lub religii, prawo do zrzeszania się i wyrażania swojej wiary. Istnieje możliwość otrzymywania darmowego biuletynu poprzez stronę internetową. Autorzy strony zachęcają do cytowania treści zawartych na stronie Forum 18, pod warunkiem podania źródła. Ponadto wszystkie teksty na stronie internetowej dostępne są także w wersji do druku.
Wersja językowa: angielska i norweska (częściowo)
News: tak
Newsletter: Prawie codzienne raporty drogą mailową, co tydzień podsumowanie wiadomości, razem z odnośnikami do pełnych tekstów i informacji.
Materiały edukacyjne
(downloads):
Indywidualne komentarze na temat różnych aspektów wolności religijnej; można je znaleźć w sekcji "Komentarze" (Commentaries)
- analizy badań ankietowych, dotyczących stanu wolności wyznania w różnych krajach i regionach; mieszczą się one w sekcji "Ankiety/Analizy" (Surveys/Analyses)
- teksty raportów prezentowanych w czasie spotkań w Oslo, na przykład teksty o międzynarodowym zapleczu prawnym dla wolności religijnej; znajdują się w sekcji "Hearings"
Kontakt: Forum18
Postboks 6663
Rodelokka
N-0502 Oslo
Norwegia
E- mail: f18news.editor@forum18.org