This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
World Conference of Religions for Peace (WCRP) www.wcrp.org
Religions for Peace działa w ramach Światowej Konferencji Religii dla Pokoju (World Conference of Religions for Peace). Jest największym istniejącym forum dyskusji reprezentantów najważniejszych religii świata, założonym w 1970 roku. Służyć ma jako przestrzeń porozumienia i jako instrument rozwiązywania konfliktów na tle religijnym i społecznym. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, fundacjami oraz instytucjami rządowymi.
Założenia i główne kierunki działań zawierają się w następujących dziedzinach: przekształcanie konfliktów i pojednanie, problemy dzieci i rodziny, rozbrojenie i bezpieczeństwo, rozwój i ekologia, odpowiedzialność i prawa człowieka, edukacja dotycząca pokoju.
Analizy z przebiegu realizacji poszczególnych projektów, m.in. z Kosowa, Sierra Leone, budowy sieci współpracy kobiet, zamieszczone są na stronie internetowej. Znajdziemy tam również opis światowej sieci organizacji współpracujących z WCRP. Na szczególną uwagę zasługują dwa programy Religions for Peace. Pierwszy z nich, The Hope for African Children Initative (HACI), realizowany jest we współpracy z UNICEF i ma pomóc afrykańskim dzieciom stającym się obiektami manipulacji i stygmatyzacji związanej m.in. z HIV/AIDS oraz ubóstwem. Drugi, Global Directory of Religious Womens Organizations (GDRWO), to przewodnik po organizacjach religijnych dla kobiet.
Wersja językowa: angielska, część w języku francuskim
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Podręcznik: Women of Faith Transforming Conflict: A Multi-religious Training Manual www.wcrp.org/RforP/Children/RL%20Action20Kit-final.pdf
What Religious Leaders Can do About HIV/AIDS: Action for Children and Young People: www.wcrp.org/RforP/Children/RL20Action%20Kit-final.pdf
Kontakt: World Conference of Religions for Peace
777 United Nations Plaza, New York
10017 USA
Tel.: (212) 687-2163
E-mail: info@wcrp.org