This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Global Policy Forum www.globalpolicy.org
Zadaniem, które stawia sobie GPF, jest zwiększanie uczestnictwa obywateli w kształtowaniu globalnej polityki poprzez budowanie silnego ruchu organizacji pozarządowych, wspieranie ich wpływu na działania Rady Bezpieczeństwa ONZ i dostarczanie opinii publicznej rzetelnej informacji. W tym celu GPF organizuje spotkania, dostarcza ONZ informacji i analiz życia publicznego. Siedziba organizacji znajduje się w Nowym Jorku.

Praca GPF koncentruje się przede wszystkim wokół spraw dotyczących pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki ekonomicznej i socjalnej ONZ a także przestrzegania praw człowieka, międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości oraz bieżących wydarzeń w polityce światowej.
Podstawowym sposobem docierania do opinii publicznej jest strona internetowa GPF. Zawiera ona informacje na temat wszystkich rodzajów aktywności podejmowanych przez organizację. Strona oferuje wiele publikacji i materiałów informacyjnych na temat bieżących wydarzeń w polityce światowej, działalności ONZ oraz szeroką bazę linków.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Global Policy Forum
777 UN Plaza, Suite 7G
New York, NY 10017
USA
Tel: +1-212-557-3161
Fax: +1-212-557-3165
E-mail: globalpolicy@globalpolicy.org