This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Federation EIL, Worldwide Network of the Experiment in International Living www.experiment.org
Federation EIL, Worldwide Network of The Experiment in International Living (EIL) jest najstarszą międzynarodową organizacją non-profit zajmującą się edukacją międzykulturową. Istnieje od 1932 r. i skupia obecnie ponad 20 organizacji z całego świata. Od 1981r. ma status konsultacyjny przy Radzie Europy, współpracuje też z ONZ jako tzw. Peace Messenger Organization oraz innymi agendami wyspecjalizowanymi m.in. Radą Ekonomiczno - Społeczną ONZ, a także UNESCO.
Działalnością EIL zarządza Zgromadzenie Ogólne. Poszczególne organizacje członkowskie cieszą się dużą autonomią w zakresie przygotowywania i realizacji programów edukacyjnych. Celem EIL jest szerzenie tolerancji poprzez umożliwienie ludziom poznania odmiennych kultur, tradycji i obyczajów. Oferta edukacyjna EIL skierowana jest do osób w różnym wieku, każdej narodowości i religii. Obejmuje ona wymiany przedstawicieli różnych kultur, kursy językowe, wolontariat, wyjazdy Au-pair, pobyty u rodzin, podróże edukacyjne oraz wyjazdy dla studentów na uczelnie zagraniczne.
Strona EIL przedstawia opis oferowanych programów oraz linki do organizacji partnerskich.Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
ciekawostki o różnicach kulturowych:
www.experiment.org/funfacts.htm
Kontakt: Federation EIL International Office
Worldwide Network of the Experiment in International Living
PO Box 595, 63 Main St.
Putney VT 05346
U.S.A.
Tel: 1 802 387 4210
Fax: 1 802 387 5783
E-mail: federation@experiment.org