This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
International Peace Bureau www.ipb.org
International Peace Bureau to federacja, założona w 1892 r., która pod swoim szyldem zrzesza ludzi działających na rzecz pokoju w różnych dziedzinach życia. IPB zrzesza pacyfistów, organizacje zajmujące się prawami kobiet, organizacje młodzieżowe, religijne i zawodowe.
International Peace Bureau (IPB) to forum łączące 235 organizacji członkowskich z ponad 50 krajów. Głównym celem federacji jest popieranie pokoju i wspieranie działań zmierzających do rozbrojenia. IPB służy pokojowym kampaniom organizowanym przez zwykłych obywateli. Większość środków IPB przeznaczana jest na wspieranie kampanii antywojennej oraz tworzenie międzynarodowych projektów pokojowych. Do głównych zadań IPB należy zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów, stanie na straży pokoju oraz praw człowieka. Ponadto federacja zajmuje się działalnością edukacyjną, wydawniczą, organizacją konferencji a także wsparciem logistycznym dla organizacji pozarządowych.
Serwis internetowy International Peace Bureau jest bogaty w materiały w formie elektronicznej: artykuły, opracowania, dokumenty oraz linki do stron organizacji o pokrewnej tematyce.

Wersja językowa: angielska, francuska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
artykuły, opracowania, dokumenty oraz linki do stron o pokrewnej tematyce
Kontakt: International Peace Bureau
Rue de Zurich 41
CH-1201 Geneva
Szwajcaria
Tel: + 41 (22) 731 64 29
Fax: + 41 (22) 738 94 19
E-mail: mailbox@ipb.org